ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Mapa stránek

Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR
Poslední zprávy o sněmu

Základní dokumenty Plenárního sněmu
Dekret o svolání Plenárního sněmu
Poselství biskupů
Jednací řád Plenárního sněmu
Závěrečné dokumenty sněmu

Sněmovní kroužky
Co je sněmovní kroužek
Materiály pro sněmovní kroužky
Zápisy ze sněmovních kroužků
Statistika počtu zápisů v letech 1999 – 2002
Otázky z Materiálů pro sněmovní kroužky

První zasedání Plenárního sněmu
Příprava druhého zasedání Plenárního sněmu
Sekretariát Plenárního sněmu
Setkání sekretářů sněmovních komisí
Sněmovní komise
1. Komise pro duchovní četbu dějin
2. Komise pro statistická východiska a analýzu
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu
4. Komise pro službu a život kněží, jáhnů a zasvěcených osob
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci
7. Komise pro partikulární právo
8. Komise pro pastoraci

Statistiky a analýzy
Úkony duchovní správy v ČR
Sakrální stavby v ČR po II. Vatikánském koncilu
Sčítání lidu 1900 – 1930
Analýza zápisů ze sněmovních kroužků
1999
2000
2001
Analýza příspěvků
Analýza ankety sněmovních kroužků
Texty a studie

Příspěvky ke sněmu
1999 – 2000
Církev jako svátost spásy a společenství
Církev jako společenství Božího lidu
Ekumenismus
Laici v církvi
Kněžstvo
Obecně
Trvalí jáhni
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace
Svatost, řehole, duchovní hnutí
2001
Duchovní situace společnosti
Rodina, manželství, žena
Výchova a vzdělání
Kultura a inkulturace
Misie, preevangelizace, evangelizace
Média, komunikace uvnitř církve
Sociální řád, podnikání
Politický řád
2002 – Bible
2002 – Liturgie
Obecné příspěvky k chystanému sněmu
Pastorace
Mladí lidé v církvi
Ostatní příspěvky

Napsali o sněmu
Sněm české katolické církve
Katolický týdeník
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 a další
Arcidiecézní zpravodaj Praha
Oldin
IKD
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Diecézní zpravodaj Plzeň
OKNO
Aktuality: SETKÁNÍ
1997
1998
2000
2001
2002
2003
AD
Farní časopisy
1998
1999
2000
Ostatní
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2006 a 2007

Archiv
První zasedání
Poselství z prvního zasedání Plenárního sněmu
Všeobecné informace
Materiály prvního zasedání
Instrumentum Laboris
Příspěvky z prvního zasedání
Pondělí, 7. 7. 2003
Úterý, 8. 7. 2003
Středa, 9. 7. 2003
Výstupy z tématických skupin
Úterý, 8. 7. 2003
Středa, 9. 7. 2003
Tiskové zprávy
Sněmovní zpravodaj
Co je PKPS
Jednací řád PKPS
Personální obsazení PKPS
Témata
Zápisy ze zasedání sekcí
Sněmovní kroužky
Moderátoři sněmovních kroužků
Sněmovní kroužky na Internetu
Sekretariát Plenárního sněmu
Jednací řád
Personální obsazení sekcí
Zápisy ze zasedání
Volby do Plenárního sněmu
Litoměřická diecéze
Konference vyšších řeholních představených ženských řeholí
Plzeňská diecéze
Královéhradecká diecéze
Pražská arcidiecéze
Ostravsko-opavská diecéze
Českobudějovická diecéze
Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí
Olomoucká arcidiecéze
Brněnská diecéze
Řeckokatolický exarchát
Liturgie Plenárního sněmu
Liturgické texty prvního zasedání
Neděle, 6. 7. 2003
Pondělí, 7. 7. 2003
Úterý, 8. 7. 2003
Středa, 9. 7. 2003
Čtvrtek, 10. 7. 2003
Pátek, 11. 7. 2003
Sobota, 12. 7. 2003

Modlitba za plenární sněm
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní)

Kontakt